Pencarian Koleksi Perpustakaan Pusat IPB
BUKUDISERTASITESISSKRIPSIARTIKELMAJALAH


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Database: buku 53407 Record

Hasil Pencarian:

"JABIR" = 2 record

No

Nomor Panggil

Katalog

1

297.671
ARS
i

Nama Pengarang: Arsyad, M - Natsir;
Judul: Ilmuwan muslim: sepanjang sejarah Jabir ibn Hayyan sampai dengan Prof Dr. Abdus Salam
Penerbitan: Jakarta:Mizan,1990
Kolasi: 328 hlm
Subjek: Islam; , Islamic developmentBiography
Eksemplar: 2 Eks
Perpustakaan: IPB-PUSAT-
Lantai: Lantai-1
2

297
Al-
k

Nama Pengarang: Al-Jazairy, Syeikh Abu Bakar Jabir;
Judul: Kesempurnaan ummat tergantung pada perbaikan aqidah
Penerbitan: Bandung:PT. Alma'arif Offset,1985
Eksemplar: 11 Eks
Perpustakaan: IPB-PUSAT-
Lantai: Lantai-1
Akhir Temuan Copyright @2012 by ELibISIS TeamWork